კონფიდენციალობა

მოსწავლის მონაცემები

მოსწავლის მონაცემებში იგულისხმება ნებისმიერი პირადი მონაცემები მოსწავლეზე, მაგალითად მისი ტელეფონის ნომერი, პირადი ელექტრონული მისამართები და სხვა. მასწავლებელი ვალდებულია არ გასცეს მოსწავლეების პირადი მონაცემები მესამე პირებზე, გარდა აუცილებელი შემთხვევებისა

ლექტორის მონაცემები

ლექტორის მონაცემებში იგულისხმება ლექტორზე არსებული ყველანაირი პირადი ინფორმაცია, მაგალითად - ზუსტი მისამართი, პირადი ელ. ფოსტა ან სხვა. მოსწავლე ვალდებულია არ გასცეს ლექტორის პირადი მონაცემები გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას უნდა ვინმეს (ახლობელს, მეგობარს, ნაცნობს ან სხვა) ურჩიოს კურსის გავლა. ამ შემთხვევაში მოსწავლეს შეუძლია მესამე პირს მისცეს ლექტორის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, კურსის ვებ საიტის მისამართი, კურსის Facebook გვერდის ვებ მისამართი ან სხვა სახის საკონტაქტო ინფორმაცია

ზემოთაღნიშნულ წესებს ადგენს ფიზიკური პირი ლუკა პატარაია (grafikulidizaini.com-ის ლექტორი და მფლობელი) და მათი შეცვლა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს მის მიერ. მოსწავლეც და მასწავლებელიც უნდა ეთანხმებოდნენ წესებს სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში